MUDr. Eva Kubová

získala diplom všeobecného lékařství v r. 1993, složila 1. atestaci z oboru neurologie v r. 1997, následně získala osvědčení v oboru myoskeletální medicíny v r. 1999 a v r. 2000 složila nástavbovou atestaci z oboru Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Pracovala na neurologickém oddělení Nemocnice Frýdek-Místek v letech 1994-1996, v Beskydském rehabilitačním centru od 1996-2002 a od roku 2002 doposud v soukromé rehabilitační praxi.Opakovaně získala diplom celoživotního vzdělávání lékařů. Pravidelně se pasivně účastní na konferencích v oboru rehabilitačního lékařství, fyzioterapie, ortopedie, neurologie a neurochirurgie. Od roku 2004 do 2022 byla odborným garantem R-centra Frýdek-Místek.

Odborné stáže a kurzy

1999 – myoskeletální medicína (2001 – školitel v oboru myoskeletální medicíny)
1999 – manuální lymfodrenáže v oboru lymfologie
2000 – školení v oboru sonografie měkkých tkání pohybového ústrojí
2005 – kurz hipoterapie 
2006 – kurz bazálních programů  oblasti vývojové kineziologie (Jimramov)
2009 – podiatrické minimum
2011 – kurz SM systém I + II 
2013 – kurz tejpování