MUDr. Anna Šilarová

absolvovala v r. 2016 Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v r. 2021 složila atestaci z rehabilitačního lékařství. V současné době také působí na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava, kde se věnuje kromě specializovaných ambulancí (dětská rehabilitace, rehabilitace osob s neurologickým onemocněním) také výzkumu a vzdělávání studentů – mladých lékařů i fyzioterapeutů. 

Získala diplom celoživotního vzdělávání lékařů. Pravidelně se aktivně i pasivně účastní na konferencích v oboru rehabilitačního lékařství, fyzioterapie, ortopedie, neurologie a neurochirurgie. 

Odborné stáže a kurzy

2015 – Kurz Kineziotaping I.,II.,III., Dornova metoda I.,II. (EduSpa College, Brno)
2016 – Medical Yoga Diplom (Fitness blue gym, Brno)
2016 – Komplexní terapie pletence ramenního (Rehabilitace Bitnar, Praha)
2016 – Škola chůze s protézou DK (Malvazinky, Praha)
2017 – WorldMusculus a EuroMusculus – basic course – sonografie pohyb.aparátu (Praha)
2018 – Manuální a myoskeletální medicína (IPVZ, Praha) – oprávnění I.st. odborné způsobilosti k provádění výkonů
2018 – Hluboký stabilizační systém páteře (Rehabilitace Bitnar, Praha)
2018 – Diagnostika a terapie kolenního kloubu I.,II. (Rehalab Academy, Třinec)
2019 – Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Rehabilitace Bitnar, Praha)
2019 – Rehabilitace v pediatrii (2.LF UK, FN Motol, Praha)
2021 – Komplexní fyzioterapie dětí (CKP Sámova)
2021 – Mobilizace v kontextu svalových řetězců (Rehabilitace Bitnar, Kladno)
2022 – Terapie ruky (Spirální fyzioterapie, Praha)
2022 – Praktický kurz sonografie pohybového aparátu část I a II (Praha)
2022 – Plánování a intervence u dětí s dg. DMO, GMFCS IV. a V. ve věku 2-7 let (ČADBT, Ostrava)
2022 – Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Rehabilitace Bitnar, Kladno) 
2022 – Posturální (funkční) vady dětské nohy (Fyziobeskyd, Brno)
2022 – Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci (1.LF UK, VFN Praha)

2023 – DNS sportovní kurz část 1, 2 (Rehabps, Brno, Praha)

2023 – Handling jako terapie (Fyziobeskyd, Frýdek-Místek)

2023 – Funkční trénink (CKP Dobřichovice)

2023 – WorldMusculus a EuroMusculus – advanced course – sonografie pohyb.aparátu (Praha)